Kassa under sommaren

Behöver ni en kassa under sommaren?

Ibland så har man ett kassaregister endast för en kort period, exempelvis en kassa under sommaren. Ett kassasystem som både är enkelt, men flexibelt är precis lösningen som Onslip erbjuder.