Kassaregister och kassasystem

 

Val av kassaregister

Ett kassaregister är många gånger en central men osynlig del av en verksamhet. Ett kassaregister ska fungera, men helst inte synas eller ta upp för mycket tid från dig som företagare. Det finns många lösningar på marknaden, alltifrån simpla kassaapparater till mer avancerade kassasystem som körs på en PC dator. Vilken som är rätt för just dig är ofta en blandning av pris, funktionalitet och andra faktorer.Varför måste man ha ett kassaregister?

Enligt svensk lag så måste varje företagare som hanterar pengar vid fysisk försäljning ha ett godkänt kassaregister. Kravet gäller för alla företagare som omsätter mer än 4 prisbasbelopp per år, där ett prisbasbelopp för 2017 är44 800kr – vilket motsvarar ca 180.000kr för 2017. Observera att prisbasbeloppet justeras varje år. Skatteverket har en lista på alla godkända kassaregister, vilka i sin tur måste vara kopplade till en kontrollenhet. Kontrollenheten är även känd med andra namn som ”svarta boxen”, ”skattedosan”, ”skatteboxen”, ”kontrollboxen”.  Denna registrerar alla köp som går via din kassa, och används av Skatteverket vid en inspektion för att se att den elektroniska journalen i kassan och motsvarande journal i kontrollenheten stämmer överens. Skatteverket har ansvaret för att kontrollera kassaregister i sverige och företagaren har ansvaret för att anmäla ändringar till Skatteverket.