Trivec

Trivec var ett populärt kassasystem i början på 2000-talet.